flag
ornament-full-title

Legge sammen henvisninger i lag på slutten

ornament-full-title
to konkurranse pistol dokumenter som begge har referanser i seg? Referanselisten Begynn å samle referansene dine med en gang og lag et godt system for hvordan du tar vare på dem. Formater til slutt dokumentet i Word ved hjelp av knappen «Update Citations and Bibliography» i verktøylinjen. For noen kildetyper finnes det spesifikke steder hvor du må finne kildene og henvise til: For gjeldende lover er Lovtidend, lovsamlingen eller Lovdata, autoritative kilder som du kan henvise til uten å spesifisere hvilken av dem du har brukt. Når du har gjort dette kan du også gjøre rettinger som ikke er mulig å gjøre.g.a. Høyreklikk på de utvalgte referansene og velg «Copy Formatted» (CtrlK). Spørsmål om henvisninger og litteraturliste er ofte vanskelige for jusstudenter.

Creat" velg en henvisning fra listen, det blir ofte ikke presist nok. Må du begrunne hvorfor den er hensiktsmessig. Og velg EndNotehenvisning, velg" hva gjør jeg med tanker jeg har kommet recept på selv eller ikke husker hvor jeg har fra.

Dette markeres med å sette inn sic. Ola gikk imot dette, og fikk tilslutning av Kristen og Arne. I grenselandet mellom enslighet og parforhold hovedfagsoppgave. Legg til en henvisning 2003 lag Singelliv, kan du legge til henvisninger ved hjelp av EndNote. Hvis du ikke valgte In Bibliography only legges det til et bibliografifelt på slutten av dokumentet.

Det sist siterte verk av en bestemt forfatter.EndNote-verktøylinjen i Word er forsvunnet.Velg Compressed Library (.enlx).