flag
ornament-full-title

Lage egne takstoler

ornament-full-title
skjærer du av overflødig papp med en stanleykniv. Skru fast undergurten med spikerplater til overgurtene, en plate på hver side.

lage strikkemønster av bilder Du kan godt bruke spikerbånd for å stramme opp sidene. Disse er for å lage et oppbrett til takbelegget slik at ikke regnvann kommer inn mellom takbelegg og undertaket. I tillegg kan sperren få en fast forbindelse i loftsbjelkensperrelunden slik at vi strømuttak lager lyd får et sperrebind. Sag så til riktig vinkel på overgurtene. Hvis det er litt for mye slakk i dem. Det billigste og enkleste alternativet da er takshingel. Men ikke noe av dette skal du feste ennå. Gjør det samme på den andre siden. Sikre den ekstra ved å skru inn lange skruer som anvist på tegningen. Ble hanebjelken lengre enn 4 meter ble den understøttet av en eller flere stoler.

Er det noen her som har byggd a-takstoler med 6 meter spenn til ga rasjen sin?Lurer på om noen har beregninger av spikerplater.Du bør sørge for å lage takstoler som stikker minst 10 cm ut f ra hver av de to langsidene, slik at regnvannet ikke renner langs den etter hvert.

Ikea lag din egen pult Lage egne takstoler

I neste artikkel setter du på panel og lager dører. Når du lager takstoler sikkerhetsmåler du først avstanden mellom langveggene og legger til minst 20 centimeter. Klikk for større bilde, til sist ser vi på en kneveggskonstruksjon. Den er gjerne benyttet for å lage få et større loftsareal. Overtaket, du kan nå lage se hvor bratt taket blir etter hvor mange graders fall du ønsker. Da må du smøre på asfalt. Vi bruker rupanel som undertak, du må nå snarest få overtaket på plass for å beskytte treverket mot regn og natur. Snølasten er 5 og takket skal være betongstein. Skrudd fast og vestet med spikerplater. Fortsett til du har fått på undertaket på den ene siden.