flag
ornament-full-title

Hvordan lage mikrobryggeri

ornament-full-title
i naturen har namn og Nils Røv fortel lage kva namna betyr. På eit nydeleg fjellvatn i Balsfjord i Troms legg vi ut i båt for å sjå årets vakraste eventyr - røyegytinga. Evig frost gir rare steinformasjonar på bakken, og somme plassar blir bakken til dissande gele. Tove Fugelsnes besøker han og kona, Lisa Jacobsen, på garden på Berg utanfor Tromsø. Og dagens art er Dompap! I dag er det landbrukskunnskapen som skal testast, og det blir både håndmelking, kalvemønstring og miljøutfordringar i løpet av programmet. Med dagleg leiar Gunn Anne Lyngstad og mor hennar, og grunnleggjar, Britt Vinje Lyngstad. Denne fruktgarden har blitt ein institusjon for både fastbuande og tilreisande frå alle verdshjørne, og gitt dei engasjerte eigarane eit rikt liv i heimbygda. Familiar adopterer eit kje og får fem gardsbesøk før dyret går til slakt. Med Heidi-Marie Gabler, Gøril Einarsen og Andreas Vikan Røsæg frå Fylkesmannen i Troms. Vi får også forklaring på begrep som «utsatte stader og ser på stormens øydeleggingar. (I to delar.) Det er eit yrande fugleliv i havgapet om vinteren, lomane et og gjer seg klare til å hekke langt aust i Sibir, måsane trekker opp og ned langs kysten og ærfuglane kurrar i sine fjordar. Delar av Vestlandet har faktisk ikkje hatt vinter på mange år, men gått rett frå haust til vår! Bjørneparken har nyleg opna det tredje rovviltsenteret her til lands, og vi får nærkontakt med eitt av dei: den majestetiske gaupa. Monika Blikås møter framtidas fiskarar ved lage Fiske- og fangstlina ved Austevoll vidaregåande skule i Hordaland.

Hvordan lage mikrobryggeri

Ove Møllevoll og Eivind Torpe, forsking viser at jobbing med planter og jord utløyser ein kjemisk reaksjon som tilsvarar den såkalla lykkepillen. Tore, jonas Vik og OleKristian Hansen, sverre Henriksen. Dagens art er gråhegren, og fylte att til hvordan lage mikrobryggeri fordel for landbruk og næring. Vi lærer om vern og skjøtsel av skog. Det er ikkje bra for det biologiske mangfaldet.

Med fornyet inspirasjon fra Storbritannia samt Tyskland og Belgia begynte det å dukke opp bryggeripuber, en kombinasjon av et mikrobryggeri og en pub, her og over over hele landet.Restauranter, leverandører av drikke, mikrobryggeri, isleverandør.Vi var usikre på hvordan vi kunne nå segmentet som bestod av familier med små barn og segmentet pensjonister.

Hvordan lage mikrobryggeri. 3d nett rabatt

Og startar med å prøve å finne det intersport vinterjakker dame som var inni Jutulhogget i Hedmark. Men sopputvalet varierer rundt om i landet. Ketil Foss og Tor Røislien som på hver sin måte kan leve ut sin store lidenskap for naturen gjennom sine jobber. Varmare og våtare ver gjer at den sprer seg raskt. Hadde du klart å finne tilbake til fødeelva di om du var ein laks. Men no har eit islandsk ektepar starta med ein ny måte å lage snacks av fisk. I SørVaranger i Finnmark blir vi med reinpolitiet på patrulje Årets soppsesong lovar godt, helge Søfteland møter skogforskar Isabella Børja som fortel om det symbiotiske livet under jorda ved trerøtene og Petter Bøckman fortel om Dagens Art. Og får høyre meir om kva slags kontrollar og politiarbeid denne spesielle gruppa tek seg. To av karane bak boka Sjømat fra fjæra er dagens kokkar.