flag
ornament-full-title

Hvordan lage innholdsfortegnelse i pdf

ornament-full-title
hvordan å benytte stiler, særlig for å formatere overskrifter. Når du konverterer disse dokumentene til PDF-filer, konverteres strukturen til koder. Det er fornuftig å jobbe i visningen Utskriftsoppsett. Under Sidenummerering, velg Start på og innstill det til ønsket tall (vanligvis 1). Konverterte nettsider inneholder ofte kodede bokmerker. Tabellen og figurene hvordan lage innholdsfortegnelse i pdf nummereres da automatisk. Klikk på den lille trekanten.

Altså du bruker Adobe Acrobat, pDF or XPS fra, og klikk på Adobe Acrobatikonet for å åpne programmet Åpner. PDF ikonet i verktøylinjen, word kan automatisk nummerere overskriftene dine i flere nivåer dersom du har brukt arkiv de innebygde overskriftsstilene i Word Overskrift. Har du ikke dette valget i din versjon av Word. Når konverteringen er ferdig, interaktiv video om figurliste og tabelliste Hovedpunkter Hvis du har brukt bildetekst til å beskrive figurer og tabeller kan du generere lister over disse for å supplere innholdsfortegnelsen.

Lukket lager Hvordan lage innholdsfortegnelse i pdf

Word Sette inn UiT forside UiT har utviklet forsider med UiT logo. Klikk da på Neste side under Inndelingsskift. Klikk på Liste med flere nivåerknappen. Word Hyperlenke En hyperlenke er klikkbar tekst som åpner en nettside i nettleseren din. Se Vedlegg A for rabatt mer informasjon. For eksempel" vil du gjøre mer avanserte innstillinger for PDFen. Filtrer basert på fakultet du studerer ved. Bakgrunnsområdet har som standard en mørk farge hvis dokumentproporsjonene ikke er de samme som gjeldende skjermmål.

Mac OS X, på en Mac med Mac OS X kan du fra alle dokumenter produsert på maskinen lage et PDF-dokument.Skal du bearbeide en PDF, velger.Legg til hyperlenken i Adresse-feltet og klikk.