flag
ornament-full-title

Hvordan lage dybdeintervju

ornament-full-title
en del spørsmål krysset utøverne sjøl av på skjemaet. En formulerer seg ikke helt likt når en skal svare muntlig på et muntlig spørsmål som når en skal skrive eller krysse av i et skjema. Gevinsten ved å spore opp slike enkeltresultater ble imidlertid vurdert å være for liten i forhold til den arbeidsinnsatsen det ville medføre. Det blir fort et subjektivt preg over vurderingene når de beste fotball- eller volleyballspillerne skal kåres. Fra antall poeng skåret i OL, VM og EM trekker en fra det antall starter utøverne har hatt i OL, VM og EM i løpet av disse fire åra. Samtalen ble tatt opp på lydbånd og etterpå skrevet ut av et profesjonelt tekstavskrivingsbyrå. Da hjelper det lite å kvotere med utøvere som ikke tilhører verdenseliten. Like gjerne som det overfor skisserte skrekkscenarie, kan en finne at det er de som har drevet mest allsidig og lystbetont og hatt de mest avslappa og vidsynte foreldrene som har nådd lengst. De 20 som kom ut med høyest poengsum ble kontaktet - i håp om at i alle fall 15 av dem ville si seg villig til å delta. Tilbake til forsiden for prosjektet "Hvorfor ble de beste best?". Kriterium en om medlemskap i Olympiatoppen ble tatt med av to grunner. En del av dem ble enten utelatt eller gjort mer strukturerte i spørreskjemaet for å gjøre det enklere basilikumolje å svare skriftlig. Forskjeller mellom kvinner og menn blir det derfor lite av denne gangen, men vi vil ikke se bort fra at det aspektet kan bli viet oppmerksomhet ved neste korsvei. I noen få tilfeller kom det fram at kontrollutøveren hadde drevet med flere idretter i oppveksten, og at vedkommende definerte en annen idrett enn den han var satt til å matche, som sin hovedidrett. Før en gir seg i kast med en slik undersøkelse vet en ikke hva resultatet vil bli. Innsamlingen av data fra kontrollgruppa skjedde naturlig nok i etterkant av intervjuene med prestasjonsgruppa. Mens det er foretatt personlig intervju med hver av utøverne i prestasjonsgruppa, har kontrollpersonene bare svart skriftlig på et spørreskjema. Kontrollpersonen kunne også gjerne - i de tilfeller det var mulig - komme fra samme kant av landet, men vedkommende skulle etter hvert ha sakket akterut nivåmessig i forhold til toppidrettsutøveren, enten dette skyldtes nedtrapping eller svakere resultatutvikling til tross for fortsatt satsing. Her finnes det i noen idretter statistikk fra uoffisielle NM som for eksempel Donald Duck-leikene. Mye kunne - med eller uten fordel - vært gjort annerledes. Uansett mener vi det ikke er noen ulempe å vite. Sett at det ble dokumentert at våre topputøvere drev mye og ensidig trening allerede i barneskolealder, hvilke konsekvenser ville det få for barneidretten i dag? Det som egentlig hendte, har etter hvert blitt tolket og bearbeidet slik at personens historie og personens fortelling om sin egen historie ikke er to identiske størrelser.

Ved poenglikhet rangeres de høyest som har flest oppnådde poeng før fratrekk. Men å undersøke hva de som har nådd verdenseliten har gjort for å komme dit. Så lenge Norges mestvinnende utøvere er å finne i lage Olympiatoppen og så lenge vi la inn et kriterium to om at utøveren måtte drive en individuell. Vår hensikt var ikke å se på kjønnsforskjeller mellom gode idrettsmenn og gode idrettskvinner. Dataene fra disse to gruppene er ikke blitt samla inn på helt lik måte. Hva vinnes og hva går tapt dersom de unges idrettsaktivitet i dag legges opp med tanke på at de skal bli morgendagens stjerner. Per Jorsett ble spurt og svarte ja til å ta på seg jobben med å vurdere aktuelle kandidater og regne ut deres poengsum etter de nevnte kriterier Å undersøke hvilken vei en del mennesker har gått.


Atg tillsammans mina lag Hvordan lage dybdeintervju

Dermed hvordan ikke sagt at det siste er mindre interessant enn det første. Det gjelder for eksepel hvor godt de gjorde det i nasjonale konkurranser tidlig i tenåra. Foreldre eller lage kommersielle investorer som mer eller mindre hensynsløst ivrer etter å lage nye stjerner. Er sjølbildet av avgjørende betydning, fortellingen om hvordan de er blitt legendariske. Opererer vi også med en kontrollgruppe på like mange personer. Verdenscup sammenlagt gir seks poeng for første.

At for eksempel utøveren hele tida har sett på seg sjøl som et generelt idrettstalent, er interessant uavhengig om han målt med mer objektive kriterier gjorde det godt eller mindre godt i ulike idretter.En del av utøverne drev også idretter uten nasjonale barne- og ungdomsmesterskap, og noen utøvere gjorde det så dårlig i starten eller begynte så seint med hovedidretten sin, at resultater knapt finnes arkivert.De fleste ble foretatt på Toppidrettssenteret, men fire utøvere med bosted utenfor Oslo ble intervjuet heime hos seg sjøl.