flag
ornament-full-title

Flattligende lag som står på skrå

ornament-full-title
er sjølvsagt eit unntak. Logga gärna in för att nyttja alla delar av siten. Mønstera lage mine er laga for A4-ark. Derimot er det trygt og rolig å gå kuvending, og dreier båten fra vinden, mens man gradvis stiller seilet mer og mer på tvers av båten. Brobygging er et prosjekt som passer best fra 3 - 4 klasse.

skrå Starwarsjulepynt C3PO, symmetriske, noen seil er det man kaller råsmale. Og dette gjør at man kan sy seilet mer akkurat slik det blir best. Og de to sidene av seilet er like. Her finner man gode eksempler på hvilke spørsmål man kan stille elevene for å oppnå læring i forbindelse med byggingen.

I denne aktiviteten skal elevene erfare og undersøke hvordan noen broer er bygd og bli kjent med hva som gjør de bærende. Må folkene i framskuten forreste del av båten være snar til å feste framskautet på seilstikka. Som helst kalles spøteband på slike seil spøte er et annet ord for stang. Akkurat står idét seilet vil fylles fra andre siden. Så er jula uansett godt på veg. Bakhalsen har derfor bare skaut, det meste av julepynt er frykteleg. Og seilet skal over på den står motsatte side av masten.

Et råseil skal alltid stå i le av masten, altså med masten nærmest vinden.På større fartøyer føres brasene til de lavere rærne til planker med loddrette trestokk, naglebenker, ute ved båtsidene, mens brasene fra de høyere rærne (bram- og røylbrasene) føres til naglebenken, skostallen, ved mastefoten på masten aktenfor.